Srovnání parametrů jednotlivých transformátorů

EFEKTIVITA

Klíčovou výhodou toroidních a Unicore transformátorů je jejich efektivita. A klíčem efektivity je jádro. U toroidú je jádro vyrobeno z jednoho pásu orientované oceli. Tato ocel je žíhaná  pro uvolnění molekulární struktury která zaručuje, že všechna zrna jsou stejné magnetické orientace (na rozdíl od standardních EI, kde je asi 40% špatně orientovaných). Unicore má jádro ze skládaných plechů orientované oceli (lze použít i dynamo plechy, ale při nižším sycení), avšak jeho konstrukce, kdy se vzduchová mezera posunuje a není na jednom místě, mu umožňuje dosáhnout podobných vlastností jako jádru toroidnímu. Konstrukce jádra umožní i zvýšení proudové hustoty v jádře a tím i zlepšení výstupních parametrů. Toroidní transformátory pracují s proudovou hustotou od 1.6 do 1.8T, Unikore od 1.4 do 1.7T, zatímco tradiční EI transformátory pracují s proudovou hustotou od 1.2 do 1.4T. Díky použití orientované oceli na konstrukci jádra docílíme velmi vysoké efektivity. Typická efektivní hodnota pro toroidní transformátor je 95% , pro Unicore je asi 92%.

EFEKTIVITA


VELIKOST

Dalším vynikajícím rysem toroidních a Unicore transformátorů je jejich velikost. Díky jejich konstrukci a vysoké efektivitě je možné dosáhnout mnohem menších konečných rozměrů transformátoru a s tím spojené váhy.Toroidní transformátory jsou až o polovinu menší a lehčí než klasické EI transformátory.

VELIKOST


ZTRÁTY

Toroidní transformátory potřebují mnohem méně energie pro udržení magnetického pole v jádře. To známe jako buzení, nebo klidový výkon. Toroidy potřebují kolem 1/16 budícího výkonu proti klasickému transformátoru., to je 1/16 potřebné elektřiny. Toto tudíž způsobuje velkou úsporu energie v rozsáhlých transformátorových aplikacích jako jsou třeba průmyslová zařízení.

ZTRÁTY


MAGNETICKÉ POLE

Dalším typem hluku je magnetismus, vznikající při fungování transformátoru. Toroidní transformátory využívají kolem 1/10 magnetického pole, u Unicorů je to podobně, protože základ je znovu v efektivitě a unikátní konstrukci. Vinutí které pokrývá jádro u toroidů se chová jako štít a tudíž se magnetické pole udržuje v jádře (magnetické pole se využívá k transformaci energie z primárního na sekundární vinutí). Transformátory Unicore mají odlišnou konstrukci, avšak dokážou udržet magnetické pole v jádře skoro stejně dobře jako toroidy. Tyto transformátory tedy speciálně vyhovují pro aplikace  v citlivých elektronických zařízeních, např. nízkoúrovňové zesilovače, lékařské zařízení a podobné přesné přístroje.

MAGNETICKÉ POLE

DYNAMICKÉ HUČENÍ (rezonance)

Toroidy i Unicore jsou také akusticky tišší než klasické EI. Typická díra uprostřed jádra snižuje akustický hluk v poměru 8:1. Vinutí u toroidu kryje celé jádro a efektivně tak redukuje magnetostrikci. U Transformátorů Unicor není vinutím kryto celé jádro, a proto Unicor není tak tichý jako toroid. Hlavní zdroj známého dynamického brumu nalézáme ve standardních svislých vrstvách transformátorů EI. Z toho vyplývá, že Unicore i toroidní transformátory jsou tišší.